Wolna dyskusja na każdy temat

Czekoladki reklamowe przydatne w kampaniach społecznych

Czekoladki reklamowe

Czekoladki reklamowe

Kampanie społeczne organizowane przez instytucje publiczne służą osiąganiu wielu celów o znaczeniu ogólnokrajowym lub społecznym. Cele te mogą być bardzo różnorodne. Niezależnie od celów, wiele kampanii zawiera w sobie rozmaite działania o charakterze marketingowym, podobne do tych, jakie prowadzą firmy w celu marketingu komercyjnego. Działania takie to m. in. dystrybucja gadżetów reklamowych, których przekaz wspiera treści promowane przez daną kampanię społeczną. Wśród wielu gadżetów, o różnym stopniu skuteczności, można wymienić m. in. czekoladki.

Czekoladki reklamowe są bardzo skuteczne w kampaniach społecznych, ponieważ są bardzo lubiane społecznie – każdy lubi czekoladę. Ponadto są tanie w produkcji i dystrybucji. Wszystko to składa się na popularność tych gadżetów zarówno w kampaniach społecznych, jak również w marketingu komercyjnym.

Czekoladki reklamowe wyposaża się w opakowania z odpowiednimi nadrukami, które promują treści promowane przez kampanię. Nadruk ten to przede wszystkim logo danej instytucji – musi być wiadomo kto organizuje daną kampanię i kto jest odpowiedzialny za przekazywane treści. Logo takie jest często umieszczone w widocznym miejscu i eleganckim motywem graficznym wspiera atrakcyjność wyglądu czekoladek. Drugim elementem nadruku, nawet ważniejszym w przypadku kampanii społecznych, jest hasło. Odnosi się ono bezpośrednio do treści promowanych przez kampanię.

Hasło takie może wyrażać cel kampanii wprost lub w sposób bardziej ukryty. Najważniejsze, aby cel kampanii był w związku z tym hasłem wiadomym ludziom. Ich konkretna postawa w danej sprawie jest tym, co pragną osiągnąć instytucje organizujące kampanie społeczne. Jeśli hasło w wyraźny sposób wzywa lub zachęca do konkretnej postawy, jest dobrze sformułowane.

Co ważne, hasło owo musi być wyraźnie widoczne. Czekoladki reklamowe są z reguły niewielkie, stąd umieszczenie bardziej rozbudowanego hasła może nie być możliwe. Dlatego opakowanie czekoladek i jego nadruk muszą być dokładnie zaprojektowane. Jeśli projekt jest dobry, osiągnięcie celów kampanii jest bardziej prawdopodobne.

Tagi: , ,